RÖFIX StoneEtics®

Pouzdani sustavi za dekorativno oblaganje fasada

RÖFIX d.o.o. je proizvođač žbuke i toplinsko-izolacijskih sustava, čiji inovativni StoneEtics® sustav omogućava postavljanje tvrdih obloga na TIS. RÖFIX StoneEtics® omogućava ugradnju mozaika, klinkera, keramičkih pločica, prirodnog i raznih vrsta umjetnog kamena na toplinsko-izolacijske podloge vanjskih zidova stambeno-poslovnih objekata.

CERTIFICIRANA PROIZVODNJA

Proizvodi koje isporučujemo u skladu su sa nacionalnim i međunarodnim propisima i normama

certifikati
certifikat eu igh ce