Važnost procjene i kvalitetna priprema podloge

Temelj postavljanja dekorativnog kamena Rustik kamen

Rustik Kamen dekorativni proizvodi namijenjeni su dekoraciji i oplemenjivanju novih ili već postojećih podloga, bilo da govorimo o zidovima, stepenicama, stupovima, gredama i slično.

Kao tvrtka koja se bavi proizvodnjom dekorativnog kamena, također našim klijentima nudimo i opciju postavljanja našeg dekorativnog kamena od strane našeg stručnog tima.

Rustik dekorativni kamen može se aplicirati i bez stručne pomoći, ako se poštuju zakoni struke i koriste predviđeni alati. Naravno, sav proces montiranja dekorativnog kamena zahtjeva određeno predznanje i iskustvo. Međutim, postoje određene pogreške u procjeni koje mogu dovesti do devastirajućih rezultata.

U ovom kratkom tekstu navodimo koje su to greške i na koji ih način savladati – ako se ipak odlučite na samostalno apliciranje kamena.

Fizika uvijek vodi glavnu riječ

Prije svakog početka planiranja i razvoja radnog koncepta, prije svakog početka rada, bitno je provjeriti i procijeniti podlogu na koju namjeravamo aplicirati dekorativni kamen. Iako se to samo po sebi podrazumijeva, zanimljivo je koliko velikih pogrešaka nastaje upravo u ovom, očitom i vrlo važnom koraku.

Zdrava procjena trebala bi uočiti trenutno i realno stanje podloge. Može li se na dotičnu podlogu direktno lijepiti Rustik dekorativni kamen ili je ipak potrebna dodatna priprema podloge? Ili su nam pak potrebni dodatni alati?

procjena podloge

Svaka podloga koju namjeravamo oplemeniti Rustik dekorativnim kamenom mora biti adekvatno čvrsta i stabilna da podnese težinu od 35-60 kg/m2. Također, važno je da ljepilo izdrži naprezanja koja se stvaraju između konstrukcije na koju se lijepi Rustik kamen.

Naše iskustvo nam govori da težina apliciranog materijala nije najveći problem, koliko naprezanje koje se javlja uslijed termičkog djelovanja dvaju različitih materijala.

Pogreška 1: Postavljanje kamena na neadekvatne podloge bez prethodne pripreme

Prilikom samostalnog postavljanja kamena, zanemaruje se priprema podloge za nanos novog materijala. Obično se tu radi o podlogama koje su lakirane, neupijajuće, gletane i bojane, ili pak podloge od gipsane žbuke i dotrajale podloge.

U svim navedenim primjerima riječ je o “nesređenim” podlogama gdje ljepilo neće moći izdržati naprezanje uslijed rada dekorativnog kamena i podloge. Također, na neke lakirane ili bojane podloge ljepilo se ne može normalno i koncentrirano postaviti, pa je cjelokupna statika dekorativnog materijala (ali i podloge) upitna.

Po pitanju dotrajalih podloga, posebno se mora procijeniti njena konstitucija i nosivost, jer u ovom slučaju mogu nastati i puno veće štete. Ako nismo sigurni može li naš stari, gipsani zid podnijeti težinu dekorativnog kamena, ipak bi bilo dobro posavjetovati se sa stručnim osobama.

Pogreška 2: Jednostrano nanošenje ljepila

Čest slučaj koji također viđamo u struci je problem nanošenja ljepila. Iako smo sigurni da radimo po zdravoj logici, pa lijepilo nanosimo samo na zid ili samo na dekorativni kamen, lijepilo se mora nanijeti na obje komponente.

Za ovaj korak je bitno paziti da se lijepilo na podlozi ne osuši prije nego što apliciramo kamen. U struci se ovaj način lijepljenja dvije komponente naziva metodom “mokro na mokro”, te kao takvo osigurava sigurno i kvalitetno lijepljenje.

kvalitetna primjena podloge

Ovom metodom lijepilo se ravnomjerno i koncentrirano nanosi na obje komponente, gdje se prilikom postavljanja kamena sprječava pojava zračnih džepova koji mogu izazvati velike poteškoće kasnije.

Pogreška 3: Postavljanje kamena prilikom ekstremnih temperatura

Iako je Rustik dekorativni kamen proizveden od iznimno otpornih i snažnih materijala, pitanje lijepila je ono na što moramo paziti kada govorimo o velikim temperaturnim ekstremima.

Proces lijepljenja i stvrdnjavanja ljepila ovise o kemijskoj reakciji koju izaziva voda u direktnom kontaktu s ljepilom. Ako kamen postavljamo u visokim ili niskim temperaturama, voda naglo isparava ili se smrzava, pa tako posljedično djeluje i na kemijsku reakciju s ljepilom.

U takvim uvjetima kemijska reakcija se reducira i slabi, a lijepilo gubi svoja bitna, mehanička svojstva.

U ovom slučaju naglašavamo da se za posao montiranja i aplikacije dekorativnog kamena odlučite u realnim i srednjim temperaturnim uvjetima, izbjegavajući ekstreme.

Pogreška 4: Postavljanje na jako poroznu podlogu

Poroznost neke podloge očituje se u njenoj sposobnosti upijanja vode. Kako smo rekli maloprije, voda je bitan faktoru u kemijskoj reakciji lijepila i podloge. Ako se poremeti ravnoteža vode u ljepilu, sam proces postavljanja dekorativnog kamena postaje upitan.

Kod iznimno poroznih podloga dolazi do jakog upijanja vode u relativno kratkom vremenu. Stoga se narušava reakcija lijepila i kamena.

Kod ovog slučaja porozna podloga se mora dodatno pripremiti za nanos lijepila i kamena, gdje je imperativ na smanjenju stupnja poroznosti.

Pogreška 5: Nekvalitetna priprema impregnacijom i ljepilom

Kod loših i dotrajalih podloga, možemo doći na ideju o impregnaciji podloge ili nanošenjem tankog sloja lijepila. Nažalost, tim postupkom samo dodatno kompliciramo situaciju.

Svaku nestabilnu podlogu na koji mislimo staviti dekorativni kamen treba temeljito pripremiti. To znači da je potrebno temeljito očistiti podlogu, skinuti dotrajale materijale i odstraniti oštećenja. Moramo provjeriti u kakvom je stanju naša podloga i naći pravi način pripreme. Tako našu podlogu možemo “očvrsnuti”, ojačati, te kao takvu pripremiti za apliciranje Rustik kamenom.

Pogreška 6: Postavljanje na potporne zidove bez hidroizolacije

Kroz dugi niz godina svjedočili smo o pojavim tamnih mrlja i salitre na dekorativnom kamenu. One su rezultat prodora vlage na potpornim zidovima koji nemaju rješenu hidroizolacijsku situaciju, ili je tek samo djelomično rješena.

Pitanje hidroizolacije od iznimnog je značaja u arhitekturi i građevini. Pojava vlage, kao rezultat loše hidroizolacije, može nanijeti ogromnu štetu cijelom objektu. To se pogotovo odnosi i na dekorativni kamen. Problem nastaje kada zid s vanjske strane nije izoliran od okoliša (tla), pa je omogućen transfer vlage. To je uzrok znatnih poteškoća u budućnosti.

kvalitetna primjena podloge

Prije nego se krene u akciju montaže dekorativnog kamena na zid, nužno je provjeriti stanje hidroizolacije. Ako niste sigurni, ipak je najbolje posavjetovati se sa stručnim osobama.

Rustik Kamen iskustvo glavu čuva

Samoinicijativno postavljanje dekorativnog kamena moguće je uz temeljite i oprezne korake, kao i svaki složeniji posao. Kako je riječ o dekorativnom kamenu, postoje mišljenja kako se radi o jednostavnom poslu slaganja i lijepljenja kamena. Iako se na očigled logika oblaganja zida čini jednostavna, iskustvo i tehnika istinski čine razliku u ovom poslu.

Procjena stanja podloge je ključan prvi faktor. To je temelj svakog rada i ako odlučimo kamen postaviti na naš zid, moramo znati može li taj zid podnijeti teret kamena te može li se lijepilo dobro i ravnomjerno nanijeti.

Ako i malo sumnjamo u podlogu ili naše samostalne sposobnosti, bilo bi najbolje poslati upit stručnom osoblju jer bi posljedice nestručne procjene mogu biti fatalne.

Na kraju krajeva, iskustvo nas uvijek uči iznova – bolje spriječiti nego liječiti. Zato iskoristite u potpunosti svu kompletnu uslugu Rustik Kamena koja uključuje i profesionalnu i brzu montažu kamena.